Help, wordt mijn kind weggehaald?

  • Berichtcategorie:Kind en Gezin
  • Leestijd:4 minuten gelezen
Help, wordt mijn kind weggehaald?

Help, wordt mijn kind weggehaald?

Uithuisplaatsing is een maatregel waarbij een kind wordt geplaatst buiten de eigen familieomgeving, bijvoorbeeld in een pleeggezin of een gesloten instelling. Dit gebeurt als er sprake is van een vermoeden of aantoonbare risico’s voor de veiligheid en gezondheid van het kind binnen de eigen familie. In Nederland kan een kind uit huis worden geplaatst door de kinderrechter, op verzoek van het Openbaar Ministerie, een kinderbeschermingsorganisatie of een andere instantie die verantwoordelijk is voor de zorg van kinderen. Die wordt in samenspraak met de ouders en andere betrokkenen, zoals jeugdhulpverleners, uitgevoerd. Voordat er een uithuisplaatsing plaatsvindt, moeten de ouders in de gelegenheid worden gesteld hun standpunt kenbaar te maken en wordt er een onderzoek gedaan naar de situatie van het kind. Het doel is om de onveilige situatie voor het kind zo snel mogelijk op te lossen en de ouders te helpen hun ouderrol beter te vervullen. 

De duur van de uithuisplaatsing kan variëren, afhankelijk van de specifieke situatie en de vorderingen die worden geboekt. Er wordt vaak gewerkt aan een plan voor terugkeer naar de eigen familie, maar soms is dat niet mogelijk en wordt gekeken naar andere opvangmogelijkheden, zoals adoptie.

Een uithuisplaatsing kan ook betekenen dat het kind wordt geplaatst buiten de ouderlijke macht. Dit betekent dat de ouders hun verantwoordelijkheid en macht over het kind verliezen en dat het kind onder toezicht komt te staan van een instantie zoals een kinderbeschermingsorganisatie of de overheid. Dit gebeurt bijvoorbeeld als er sprake is van ernstige verwaarlozing, mishandeling of misbruik van het kind door de ouders.

In het geval van een uithuisplaatsing uit de ouderlijke macht, zal er vaak worden gewerkt aan een plan voor terugkeer naar de eigen familie, maar als dat niet mogelijk is, wordt gekeken naar andere opvangmogelijkheden, zoals adoptie. De duur van de uithuisplaatsing is afhankelijk van de specifieke situatie en de vorderingen die worden geboekt.

Wil je hulp bij het begrijpen waarom? Wil je hulp, zodat het weer veilig wordt om je kind weer onder je zorg te krijgen? We kunnen helpen.

Maurits van Urk

Maurits van Urk

Ik ben Maurits. Naast Liesbeth ben ik de eigenaar van Blended Family. Over het ontstaan van ons bedrijf en onze visie kan je elders op deze site meer lezen. Mijn bijdrage aan de praktijk is naast alle producten die we aanbieden, het ondernemende deel. Ik houd er van om mensen en zaken in proces en beweging te te krijgen. Dat past goed bij het wat creatieve, licht ongeduldige karakter wat ik heb. Mensen ervaren mij als een warm, direct en betrokken mens en therapeut. Ik doe vrijwel alles met overgave. Ik houd van mensen die – net als ik – veel meemaken of meegemaakt hebben en daar mee leren te dealen of verdragen. Ik heb dan ook expertise en een voorliefde voor complexiteit: in samenwerking, in gezinnen, in mensen zelf. Om daarin te zoeken naar wat wel kan. Ik werk trouwens vanuit de Gestalttherapie. Wat dat is? Kom dan een keer koffie doen. Merk je het zo.