Voor kind en gezin

Je gezin is de maatschappij in het klein. Je leeft samen in een balans van gelijkheid, broederschap en vrijheid, sluit bondgenootschappen, hebt vijanden, vrienden, concurrenten, collega’s. Je gezin is de oefenplek om buiten het gezin mee te kunnen doen. Dus hoe je daar als ouder en als kind vaardigheden leert doet er toe. Hoe ga je om met elkaar en elkaars verwachtingen, behoeften en verlangens? Hoe leer je van elkaar houden, kan je ruzie maken, verdriet delen,
boos worden of bang zijn?